Ruhsal Enerji

Orjinalini görmek için tıklayınız: Regaip Kandiliniz Mübarek olsun...
şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orijinal sürümü göster.
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hayat su gibi akıp gitmektedir. Dün, hatası ve sevabı ile geçmiştir. Geçen günleri geri getirmek mümkün değildir. Gelecek günleri yaşayacağımıza dair hiçbir garantimiz de yoktur. Bugünün değerlendirilmesi ise bizim elimizdedir. Mübarek gün ve gecelerin manevi ikliminden yararlanarak içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilip, üzerimize düşen kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmalıyız. Bu mübarek gün ve geceler, kendimizi toparlamak, sorgulamak, davranışlarımıza çeki düzen vermek için bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Bir kere daha, bu mübarek gün ve gecelerde geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalıyız.

Ahiretin tarlası olan dünya hayatını çok iyi değerlendirmeli, fırsat elimizde iken Cenâb-ı Allah'a yönelip O'na karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Kaybedecek zamanımız yoktur. Hedefimize ulaşmak için zamanında gereken yükümlülüklerimizi yerine getirmeli ve Yüce Rabbimize yönelerek dua ve niyazda bulunmalıyız. Kur'an-ı Kerîm'de "Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar" buyurulmuştur.

Regaip gecesinin, içinde bulunduğu Recep ayı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bir aydır. Hz. Peygamber: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur" diye dua etmiştir.

Mübarek gün ve geceler, geçmişi değerlendirmek, geleceğimize yön vermek için bulunmaz fırsatlardır. Yapılan duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı ve manen yeni bir sayfanın açıldığı bereketli zaman dilimleridir.

Bu gece yıldızlar bile kandiller yakacak eller açılıp dua okunacak..Seneye belki kısmet olmayacak.. Bugün gönlünüz huzurla dolsun..Regaip Kandiliniz Mübarek olsun...
[FONT="Century Gothic"][SIZE="4"]Tüm islam alemine hayırlara vesile olsun...[/SIZE][/FONT]
Selâmlar;

A'lemlerin Râbb'i olan
Allahu Teâlâ' (c.c)ya
Hamd'û sena ile.

Mübârek kılınmış Regaip
geceniz, islâm â'lemine
ve siz forum üyelerine
hayrlar getirmesi dileği ile
kutlu olsun.

V'esSeLâm
Regaip Kandili 25/26 Haziran 2009

"Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir."

Tevbe Suresi, 128) Allah (C.C.) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kıymetli vakitlerden biridir. Regaib Gecesi gibi iki kıymetli gecede biraraya gelince, bu gece daha da bir kıymetli oluyor. Bu gece yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.
Allah Teâla'nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkarı bağışlaması sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi adı verilmiştir. Bu gecenin bu değeri nereden kazandığı hususunda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah'a (S.A.V.) hamile olduğunu anladığıdır.

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua ederr, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah (s.a.v)'in Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu aylara "Çok sevaplı ibadet ayları" diyen Bediüzzaman şöyle işaret ediyor :

"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamada üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar." (Şualar, 416)

İdrak ettiğimiz mübarek Regaib Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularını frenleyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim.

Bu geceyi nasıl karşılmak, nasıl ihya etmek gerekir? Bu gece, oruçlu olarak karşılanmalıdır.

Bu gece, kazâsı olanın hiç değilse bir günlük kazâ namazı kılması, çok iyi olur.
Bu gecenin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. Bu, gecenin ihyâsıdır. Bütün günün ihyâsı bu... Yatsı namazı ile sabah namazını camide kılmak, o günün, o gecenin ihyâsı demektir. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır.

Bir başka ihyâ şekli zikir... "Lâ ilâhe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhanallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" gibi sözler mübarek kelimelerdir, cümleciklerdir.

Bunları zikretmek çok sevabdır.

Bazı namazlar vardır, Peygamber Efendimiz(S.A.V.) kılmıştır. Bunlardan birisi de tesbih namazı'dır.

Regaib gecesi, akşamla yatsı arasında: 12 rek'at "Hacet namazı" kılınır.

alıntı

reyhan

[Resim: 28483_132660540092993_100000471445916_29...0061_n.jpg]
[Resim: kandill.jpg]
Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.
Yüce alim ve yüce yaratıcı olan Allah...
buu gecede her ne ise varsa istediğiniz ve arzu ettiğiniz hepsini tek tek tek nasip etsin....
[SIZE="3"][Resim: regaib1.jpg]

[COLOR="YellowGreen"]esSelâmu Alâykum ve Rahmâtullâhi
ve Barâkatuhu

Bir Regâib gecesine daha vâsil olduk.
Bu vesile ile mübârek Regaib gecenizi
hayırlar, sizlere ve İslâm Â'lem'ine
selâmed getirmesini niyâz ile
istirhâm ederim.

Bu gecenin bereketinden, nice
sırlı hikmetlerinden inşâAllah
yapacağımız ibadetlerimiz
ve tevbelerimiz ile nasibleniriz.

V'esSelâm
[/COLOR]
[/SIZE]
Kandiliniz mübarek olsun arkadaslar
kandiliniz mübarek olsun rabbim affedilmedik günahınızı bırakmasın inşaallah
Kandilimiz mübarek olsun. nice kandillere islamın ışığıyla ulaşmanız temennisiyle...
Receb ayı, kıymetli aylardan olduğu için her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli olmaktadır. Regaib Gecesi'nin kıymeti, çeşitli hadîs-i şerîfler ile bildirilmiştir. İşte bu gece, bu kıymetli gecedir.
Peygamber efendimiz, “Receb-i şerefin ilk cuma gecesinden gafil olmayın!” buyurdu.

Hayırlı Kandiller.Allah Teala İbadetlerinizi makbul,dualarınızı kabul eylesin..
Regaib kandiliniz mübarek olsun İnşaallah

derya

[Resim: 12kl0.jpg]
Regaip kandilimiz mübarek olsun ...
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Referans URL